کانال تلگرم اخبار هیات علمی

جزئیات اعطای وام به دانشجویان دکتری روزانه

براساس مصوبه وزارت علوم، وام منحصرا به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی تعلق می‌گیرد، دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل، می توانند از این وام استفاده کنند.

 به گزارش  ایسنا، در دستورالعمل مصوب وزارت علوم آمده است: با عنایت به ضرورت حمایت از دوره های دکتری، کاهش دغدغه دانشجویان، ارتقاء بهره وری، بالابردن سطح کیفی تحصیل، بهره برداری بهتر از ظرفیت علمی نسل جوان به معاضدت با این دوره ها و افزایش انگیزه در جامعه دانشجوئی؛ این دستورالعمل تنظیم و بر اساس آن و متناسب با اعتبارات تخصیص یافته، وام ویژه به دانشجویان دکتریِ شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشور اختصاص می یابد.

فهرست تأیید شده متقاضیان وام سالانه در دو نوبت (مهر و اردیبهشت) از طریق دانشگاه ها به صندوق رفاه ارسال می شود.در این راستا دانشجویان بعد از گذراندن امتحان جامع، می توانند برای استفاده از وام، اقدام نمایند.

متقاضیان در هر دانشگاه بر اساس امتیازات کسب شده از فرمهای پیوست الف و ب رتبه بندی می شوند. امتیازات کسب شده مبنای انتخاب دانشجویان واجد شرایط خواهد بود و دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می توانند از این وام استفاده نمایند.در این راستا نظارت و تأئید مراحل پرداخت؛ بر اساس مستندات مورد تأئید دانشگاه محل تحصیل متقاضی صورت می پذیرد و دریافت کننده وام پس از فراغت از تحصیل هیچ تعهدی بجز بازپرداخت وام، در برابر وزارت یا دانشگاه نخواهد داشت.

براساس این اطلاعیه وزارت علوم پس از فراغت از تحصیل دانشجو، در ازاء پرداخت وام هیچ تعهد استخدامی و یا اداری برای دریافت کننده وام نداشته و در مورد جایابی دانش آموختگان طبق ضوابط مستقل خود عمل خواهد شد.همچنین نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در داخل دانشگاهها بر عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح کشور بر عهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

  دانشجویان واجد شرایط

بر اساس اطلاعیه وزارت علوم ، دانشجویانی واجد شرایط هستند که ‌مراحل آزمون جامع و دفاع از پیشنهاده طرح رساله دکتری را با موفقیت گذرانده باشند و ‌حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه احراز شده باشد.همچنین ‌موضوع رساله در راستای اولویتها و سیاستهای اسناد بالادستی باشد.

تبصره۱: متقاضیان، در طی فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تأئید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام، از سرجمع ۲۴ ماه تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد.

تبصره۲: استاد راهنما می تواند در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو، درخواست لغو اعطای وام را کند.

دانشجویان فاقد شرایط

‌دریافت کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهیِ معوقه به صندوق رفاه دارند، ‌دانشجویان نوبت دوم، بورسیه، انتقالی و نیز دانشجویان پردیسهای بین المللی

‌مربیان، مستمری بگیران دستگاهها و سازمانها (اعم از دولتی یا خصوصی)، ‌افرادِ تحت پوشش نهادهائی نظیر بنیادملی نخبگان، صندوق حمایت از پ‍ژوهشگران و …. از جمله دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام هستند.

نحوه ارزیابی

درخواست متقاضیان دریافت وام دکتری براساس سابقه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و موضوع رساله، امتیاز بندی و تعیین اولویت میشوند که بر این اساس

سابقه آموزشی دانشجو برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (بر اساس معدل کل مقطع) و برای دوره دکتری (بر اساس معدل کل دروس گذرانده شده، امتحان جامع و دفاع از پروپوزال) بررسی می‌شود و در زمینه مسایل پژوهشی نیز سابقه پژوهشی دانشجو شامل ‌مقالات با نمایه معتبر بین المللی، ‌مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی پژوهشی و علمی ترویجی)، ‌مقالات ارائه شده در کنفرانس ها یا همایش های معتبرعلمی، ‌تالیف، ترجمه کتاب و یا اثر ماندگار در زمینه رشته تخصصی دانشجو ، ‌طرحهای پژوهشی خاتمه یافته و یا دارای نقش موثر در طرحهای ملی، ‌ثبت اختراع مورد تأئید مراجع علمی کشور بررسی می‌شود.

تبصره: کلیه فعالیتهای پژوهشی موضوع این بند باید مرتبط با رشته متقاضی باشد، در غیر اینصورت مشمول امتیاز نخواهد شد.

 نحوه و میزان پرداخت وام دکتری

‌بر اساس اطلاعیه وزارت علوم،‌اعتبار موضوع این دستور العمل از محل ردیفهای متمرکز صندوق رفاه دانشجویان و کمکهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و … تأمین خواهد شد و مبلغ وام، پس از طی مراحل بررسی و تأئید، به صورت مستقیم در وجه دانشجو پرداخت می‌شود.لذا ‌متقاضی پس از تأئید تخصیص وام، باید نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهد قانونی مطابق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان اقدام نماید.

تبصره: به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی ویژه دانشجویان دکتری، متقاضیان موظف به سپردن سند تعهد محضری با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان می باشند.

همچنین ‌متقاضی موظف است هر شش ماه یکبار وضعیت پیشرفت تحصیلی خود را که مورد تأئید دانشگاه مربوطه باشد، گزارش کند و ‌آغاز تخصیص وام، پس از دفاع موفق از پیشنهاده طرح رساله می باشد. بر این اساس چنانچه دفاع نهائی، زود هنگام انجام پذیرد، بقیه مبلغ (تا سقف۲۴ماه) به دانشجو پرداخت می‌شود و اگردفاع نهایی، بعد از پایان نیمسال هشتم صورت گیرد، مؤسسه موظف است از ادامه پرداخت وام به دانشجو جلوگیری نماید و در صورت انصراف دانشجو در میانه راه از تحصیل واینکه درصورتی که استاد راهنمای وی و یا مراجع ذیربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش نمایند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرائط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطاء وام (موضوع این دستورالعمل) متوقف می شود.

بر اساس این اطلاعیه ‌پرداخت وام فقط برای دوره پژوهشی(حداکثر ۲۴ ماه) و شامل مبلغ پنج میلیون ریال به ازای هر ماه برای تمام دانشجویان واجد شرایط این دستورالعمل و یا مبلغ شش میلیون ریال به ازای هر ماه برای دانشجویانی که علاوه بر احراز شرایط این دستورالعمل موضوع رساله آنها دارای شرایط زیر باشد:

کاربردی و تقاضا محور باشد (به تأیید دفتر پژوهش های کاربردی معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد) مورد تأیید موسسه متقاضی/کارفرما باشد (قرارداد اجرای رساله و یا اجرای آن در قالب طرح پژوهشی بین موسسه متقاضی و دانشجو بسته شود).

تبصره: میزان وام (موضوع بند ۹ فوق) قبل از آغاز هر سال تحصیلی به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت و تصمیم هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره:وام مذکور در این دستورالعمل بصورت هر سه ماه یکبار پرداخت می شود.

  نحوه و میزان بازپرداخت

بهره مندان از این وام ملزم می‌باشند حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت و تسویه حساب وامهای دریافتی اقدام نمایند.

همچنین ‌بازپرداخت وام یادشده ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام خواهد شد و‌شروع اقساط برای دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف گردیده اند، ۹ ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه ۹ ماه پس از پایان خدمت نظام وظیفه عمومی می‌باشد، درصورت عدم بازپرداخت درموعد مقرر ، جریمه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

‌دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترک یا فراغت از تحصیل دانشجو، قبل از صدور هرگونه معرفی نامه، فهرست اسامی آنان را به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند.

بر این اساس ‌آن دسته از دانشجویان بهره مند از مزایای این وام که ازاعزام به خدمت نظام وظیفه استنکاف ورزیده و یا دارای تاخیر غیر قانونی در اعزام هستند، موظفند حداکثر ظرف ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند، در غیراینصورت مشمول جریمه دیرکرد صندوق خواهند شد.دانشگاه نیز موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام نماید.‌همچنین دانشگاه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگان بهرهمند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری نماید.

‌تحویل ریز نمرات و مدارک به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات نیز منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود ومیزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی ها جمع ویکجا دفترچه اقساط صادر می شود.

تبصره : در صورت بدهکار بودن دانشجو در مقاطع قبل، دفترچه اقساط بر اساس مبلغ بدهی محاسبه و به سرجمع بدهی با شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل افزوده خواهد شد.

‌در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خوادهدشد و‌میزان جریمه ﺗﺄخیر به ازاء مدت تعویق، طبق محاسبه زیر بر مبنای نرخ ۱۲درصد به میزان قسط معوق اضافه می گردد.(مدت تعویق) ضربدر ۱۲ضربدر (میزان قسط معوق) تقسیم بر ۳۶۰۰۰ مساوی با میزان کارمزد ﺗﺄخیر

تبصره: مدت تعویق عبارت است از روزهای سپری شده از زمان مقرر برای پرداخت هر قسط از بدهی، تازمان محاسبه.

بهره مندان از وام مذکور، در صورت اعلام فوت یا از کار افتادگی حسب مورد از سوی مراجع ذیصلاح، از کلیه دیون خود به صندوق معاف می‌شوند.

این دستورالعمل در پنج ماده، هشت تبصره و دو پیوست (الف و ب ) تنظیم و در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۳ به تصویب سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و از تاریخ ابلاغ به کلیه دانشگاه ها لازم الاجرا است. هر گونه مورد پیش بینی نشده در این دستورالعمل تابع سایر ضوابط موضوعه مصوب در صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

11 دیدگاه در “جزئیات اعطای وام به دانشجویان دکتری روزانه”

 1. دكتر گفت:

  سلام… خواهشا اول مطلب رو دقیق بخونید بعد نظر بدید.

 2. لیلا گفت:

  دانشجوی دکتری اگه در کنار درس کار داشته باشه و روی پروژه های صنعتی کار کنه خیلی بیشتر از اینا میتونه پول دربیاره، واقعا ماهی ۵۰۰ تومن چه دردی رو درمون میکنه؟ تازه وام هم باشه که بعدا بخواد بازپرداخت هم داشته باشه!!!!!!!!!!!!!

 3. اخسان گفت:

  سلام کسی خبر داره که این قراره جایگزین پژوهانه بشه یا نه؟؟؟، خواهشا اگه میدونیدجواب بدین
  که اگه جایگزین اونه متاسفم ……

 4. رومینا گفت:

  دانشگاه فروسی به همه دانشجوهای دکتراش بعد از دفاع از پروپوزال بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ پول میده بعد شما میخواین با اینهمه شرایط سخت وام بدین؟؟؟؟!!!!
  اصلا طرح خوبی نیس، لطفا به جای وام پژوهانه بدین مثل سابق…اینجوری دانشجوهای دکتری به جای کار بیرون تمرکز بیشتری روی تزشون دارن و دغدغه کمتر….

 5. میثم گفت:

  دانشجوی شبانه هم تحت هر شرایطی شده باید درسش رو بخونه!!!
  اگه دانشجوی شبانه یا پردیس شرایط علمی رو داشته باشه، این بی انصافی نیست که فقط بخاطر شبانه یا پردیسی بودنش از این امکانات بی بهره باشه … !؟؟

 6. رامین گفت:

  وام به چه دردم می خوره
  اونم چقدر؟ ۵۰۰۰۰۰ !
  بعدا بگین چرا دانشجوها اپلای می کنند، چرا سن ازدواج رفته بالا؟. آقا جون دانشجو اشتباه نکرده که دکتری خونده. با این پول به نظرتون چیکار میشه کرد؟
  به دانشجو کار بدید، پروژه صنعتی بدبد. اون وقت خودش بلده چطوری پول در بیاره. صدقه نمی خواهیم.
  مچکریم

 7. تعظيمي گفت:

  چرا دستور پرداخت وام به دانشگاهها ابلاغ نمی شود؟ من در دانشگاه کاشان تحصیل می کنم و هربار از مسئولین در این مورد سوال می کنم اظهار بی اطلاعی می کنند و ابراز می کنند که علیرغم دریافت بخشنامه دستور اجرایی در این خصوص دریافت نکرده اند.

 8. عادل گفت:

  متأسفانه طرح خوبی به نظر نمی رسد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.