کانال تلگرم اخبار هیات علمی

دستورالعمل وام تحصیلی دانشجویان روزانه دکتری

با تایید سرپرست وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی طی بخشنامه ۱۱/۱۴۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به دانشگاهها ابلاغ شد .

به گزارش  ایسنا، بر اساس این دستورالعمل این وام صرفا به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی و پس از گذراندن امتحان جامع و از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و باز پرداخت آن نیز ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام می شود.

متن کامل این دستور العمل به شرح ذیل است:

 

دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

 

مقدمه: با عنایت به ضرورت حمایت از دوره های دکتری، کاهش دغدغه دانشجویان، ارتقاء بهره‌وری، بالابردن سطح کیفی تحصیل، بهره‌برداری بهتر از ظرفیت علمی نسل جوان به معاضدت با این دوره ها و افزایش انگیزه در جامعه دانشجوئی؛ این دستورالعمل تنظیم و بر اساس آن و متناسب با اعتبارات تخصیص یافته، وام ویژه به دانشجویان دکتریِ شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های کشور اختصاص می یابد.

 

ماده ۱- کلیات

۱٫ این وام منحصراً، به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاههای دولتی، تعلق می‌گیرد.

۲٫ فهرست تأیید شده متقاضیان سالانه در دو نوبت (مهر و اردیبهشت) از طریق دانشگاه ها به صندوق رفاه ارسال می شود.

۳٫ دانشجویان بعد از گذراندن امتحان جامع، می توانند برای استفاده از وام، اقدام نمایند.

۴٫ متقاضیان در هر دانشگاه بر اساس امتیازات کسب شده از فرمهای پیوست الف و ب رتبه بندی می گردند. امتیازات کسب شده مبنای انتخاب دانشجویان واجد شرایط خواهد بود.

۵٫ دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می توانند از این وام استفاده نمایند.

۶٫ نظارت و تأئید مراحل پرداخت؛ بر اساس مستندات مورد تأئید دانشگاه محل تحصیل متقاضی صورت می پذیرد.

۷٫ دریافت‌کننده وام پس از فراغت از تحصیل هیچ تعهدی بجز بازپرداخت وام، در برابر وزارت یا دانشگاه نخواهد داشت.

۸٫ وزارت پس از فراغت از تحصیل دانشجو، در ازاء پرداخت وام هیچ تعهد استخدامی و یا اداری برای دریافت کننده وام نداشته و در مورد جایابی دانش آموختگان طبق ضوابط مستقل خود عمل خواهد شد.

۹٫ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در داخل دانشگاهها بر عهده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد.

۱۰٫ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در سطح کشور بر عهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

 

ماده ۲- دانشجویانی که واجد شرایط هستند

۱٫ مراحل آزمون جامع و دفاع از پیشنهاده طرح رساله دکتری را با موفقیت گذرانده باشند.

۲٫ حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه احراز شده باشد.

۳٫ موضوع رساله در راستای اولویتها و سیاستهای اسناد بالادستی باشد.

تبصره۱: متقاضیان، در طی فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تأئید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام، از سرجمع ۲۴ ماه تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد.

تبصره۲: استاد راهنما می تواند در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو، درخواست لغو اعطای وام را بنماید.

 

ماده۳- دانشجویانی که فاقد شرایط هستند

۱٫ دریافت‌کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهیِ معوقه به صندوق رفاه دارند.

۲٫ دانشجویان نوبت دوم، بورسیه، انتقالی و نیز دانشجویان پردیس‌های بین المللی

۳٫ مربیان، مستمری بگیران دستگاهها و سازمانها (اعم از دولتی یا خصوصی)

۴- افرادِ تحت پوشش نهادهائی نظیر بنیادملی نخبگان، صندوق حمایت از پ‍ژوهشگران و ….

 

ماده ۴- نحوه ارزیابی

درخواست متقاضیان براساس سابقه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و موضوع رساله، امتیاز بندی و تعیین اولویت می‌شوند:

 

۱ – آموزشی

سابقه آموزشی دانشجو برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (بر اساس معدل کل مقطع) و برای دوره دکتری (بر اساس معدل کل دروس گذرانده شده، امتحان جامع و دفاع از پروپوزال) می باشد.

 

۲ – پژوهشی

۱٫ مقالات با نمایه معتبر بین المللی

۲٫ مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی پژوهشی و علمی ترویجی)

۳٫ مقالات ارائه شده در کنفرانس ها یا همایش های معتبر علمی

۴٫ تالیف، ترجمه کتاب و یا اثر ماندگار در زمینه رشته تخصصی دانشجو

۵٫ طرح‌های پژوهشی خاتمه¬یافته و یا دارای نقش موثر در طرح‌های ملی

۶٫ ثبت اختراع مورد تأئید مراجع علمی کشور

تبصره۱: کلیه فعالیت‌های پژوهشی موضوع این بند باید مرتبط با رشته متقاضی باشد، در غیر اینصورت مشمول امتیاز نخواهد شد.

 

ماده ۵- امور مالی

الف) نحوه و میزان پرداخت

۱٫ اعتبار موضوع این دستور العمل از محل ردیف‌های متمرکز صندوق رفاه دانشجویان و کمکهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و … تأمین خواهد شد.

۲٫ مبلغ وام، پس از طی مراحل بررسی و تأئید، به صورت مستقیم در وجه دانشجو پرداخت می‌شود.

۳٫ متقاضی پس از تأئید تخصیص وام، باید نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهد قانونی مطابق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان اقدام نماید.

تبصره ۱: به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی ویژه دانشجویان دکتری، متقاضیان موظف به سپردن سند تعهد محضری با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان می باشند.

۴٫ متقاضی موظف است هر شش ماه یکبار وضعیت پیشرفت تحصیلی خود را که مورد تأئید دانشگاه مربوطه باشد، گزارش نماید.

۵٫ آغاز تخصیص وام، پس از دفاع موفق از پیشنهاده طرح رساله می باشد.

۶٫ چنانچه دفاع نهائی، زود هنگام انجام پذیرد، بقیه مبلغ (تا سقف۲۴ماه) به دانشجو پرداخت می‌گردد.

۷٫ چنانچه دفاع نهایی، بعد از پایان نیمسال هشتم صورت گیرد، مؤسسه موظف است از ادامه پرداخت وام به دانشجو جلوگیری نماید.

۸٫ چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا استاد راهنمای وی و یا مراجع ذیربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش نمایند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرائط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطاء وام (موضوع این دستورالعمل) متوقف می شود.

۹٫ پرداخت وام فقط برای دوره پژوهشی(حداکثر ۲۴ ماه) و به یکی از دو شیوه زیر می باشد:

الف: مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال به ازای هر ماه برای تمام دانشجویان واجد شرایط این دستورالعمل

ب: مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر ماه برای دانشجویانی که علاوه بر احراز شرایط این دستورالعمل موضوع رساله آنها دارای شرایط زیر باشد:

• کاربردی و تقاضا محور باشد (به تأیید دفتر پژوهش های کاربردی معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه محل تحصیل رسیده باشد)

• مورد تأیید موسسه متقاضی/کارفرما باشد (قرارداد اجرای رساله و یا اجرای آن در قالب طرح پژوهشی بین موسسه متقاضی و دانشجو بسته شود).

تبصره ۲: میزان وام (موضوع بند ۹ فوق) قبل از آغاز هر سال تحصیلی به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری وزارت و تصمیم هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳:وام مذکور در این دستورالعمل بصورت هر سه ماه یکبار پرداخت می شود.

ب)نحوه و میزان بازپرداخت

۱- بهره‌مندان از این وام ملزم می‌باشند حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت و تسویه حساب وام‌های دریافتی اقدام نمایند.

۲- بازپرداخت وام یادشده ظرف مدت ۳ سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام خواهد شد.

۳- شروع اقساط برای دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف گردیده‌اند، ۹ ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه ۹ ماه پس از پایان خدمت نظام وظیفه عمومی می‌باشد. درصورت عدم بازپرداخت درموعد مقرر ، جریمه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

۴- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترک یا فراغت از تحصیل دانشجو، قبل از صدور هرگونه معرفی نامه، فهرست اسامی آنان را به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند.

۵- آن دسته از دانشجویان بهره مند از مزایای این وام که ازاعزام به خدمت نظام وظیفه استنکاف ورزیده و یا دارای تاخیر غیر قانونی در اعزام هستند، موظفند حداکثر ظرف ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند، در غیراینصورت مشمول جریمه دیرکرد صندوق خواهند شد.

۶- دانشگاه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام نمایند.

۷- دانشگاه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگان بهره‌مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری نماید.

۸- تحویل ریز نمرات و مدارک به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

۹- میزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی ها جمع ویکجا دفترچه اقساط صادر می شود.

تبصره ۱ : در صورت بدهکار بودن دانشجو در مقاطع قبل، دفترچه اقساط بر اساس مبلغ بدهی محاسبه و به سرجمع بدهی با شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل افزوده خواهد شد.

۱۰- در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خوادهدشد.

۱۱- میزان جریمه ﺗﺄخیر به ازاء مدت تعویق، طبق محاسبه زیر بر مبنای نرخ ۱۲درصد به میزان قسط معوق اضافه می گردد.

(مدت تعویق) ×۱۲×(میزان قسط معوق) = میزان کارمزد ﺗﺄخیر

۳۶۰۰۰

تبصره۲: مدت تعویق عبارت است از روزهای سپری شده از زمان مقرر برای پرداخت هر قسط از بدهی، تازمان محاسبه.

۱۲ – بهره مندان از وام مذکور، در صورت اعلام فوت یا از کار افتادگی حسب مورد از سوی مراجع ذیصلاح، از کلیه دیون خود به صندوق معاف می‌شوند.

این دستورالعمل در ۵ ماده، ۸ تبصره و ۲ پیوست (الف و ب ) تنظیم و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ به کلیه دانشگاه ها لازم الاجرا است. هر گونه مورد پیش بینی نشده در این دستورالعمل تابع سایر ضوابط موضوعه مصوب در صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

12 دیدگاه در “دستورالعمل وام تحصیلی دانشجویان روزانه دکتری”

 1. داریوش گفت:

  تبصره ۱: به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی ویژه دانشجویان دکتری، متقاضیان موظف به سپردن سند تعهد محضری با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان می باشند. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ما که هیچ تعهدی نداشتیم چی شد پس

 2. زهرا گفت:

  این دو نوبت مهر و اردیبهشت یعنی عملا دانشجوهایی که امسال از پروپزال خود دفاع کرده اند بمدت یکسال از این تسهیلات بی بهره باشند تا اردیبهشت سال اینده، از مسیولین خواهشمندیم با توجه به بلاتکلیف قرار دادن دانشجویان در سال ۹۳ مبنی بر عدم دریافت پژوهانه و روند بررسی و تصویب قانون جدید که تا ابان ادامه داشته، زمان ثبت نام برای این دانشجویان را تصحیح بفرمایند.

 3. اشکان گفت:

  یهو بگید وام نمیدیم که دانشجویان رو از سر درس بلند نکنید و بشینند این چرخ علمی رو بچرخونن.

 4. iman گفت:

  یه هفت خان گذاشتن که حتی اگه کل این دو سال رو وقت بزاریم نتونیم این وام و بگیریم. چه گناهی کردیم درس خوندیم واقعا ادم چی میتونه بگه

 5. مریم گفت:

  “چنانچه دفاع نهایی، بعد از پایان نیمسال هشتم صورت گیرد، مؤسسه موظف است از ادامه پرداخت وام به دانشجو جلوگیری نماید.”
  خب یه باره بگید یه سال بیشتر وام نمیدین دیگه.عموما بج ها سال سوم پروپوزال میدن

 6. پریا گفت:

  با این شرایط که گذاشتن از بانک های خصوصی وام بگیریم راحتتره.

 7. Ahmad گفت:

  از مسولین خواهشمندم یک فکر اساسی تر برای دانشجویان دکتری بکنند این اقدامات خوب هست ولی مثل قرص مسکن هستش. به نظر من باید به فکر اشتغال دانشجوها باشن تا دادن وام. هر بار یه قانونی تصویب میشه یه بار شرط معدل رو میبرن بالا و یک بار دیگه میگن از نخبه ها حمایت میکنیم. آقا این راهش نیست باید دانشجوهای دکتری قبل از مصاحبه دکتری برای شغلی انتخاب بشوند. و هدفمند روی زمینه کاریشان که مربوط به شغل است تمر کز کنند. حالا باهر معدلی یا با هر… مهم اینه که موفق باشند در کارشان.

 8. Daneshjoo گفت:

  سلام
  لطفا توضیح بدید برای دانشجویان ترم ۸ روزانه این مبلغ یکجا داده میشود؟ یا باز هم قراره ماهی ۵۰۰ تومن رو بدهند؟ لطفا توضیح بدید,

 9. مسعود گفت:

  ۵ تومن پژوهانه بلاعوض تبدیل شد به ۵ تومن وام
  کم کم سال بعد سودم براش می گیرن
  این همه حمایت

 10. اسلام مرادی گفت:

  با سلام
  من دانشجوی ترم هشت ریاضی کاربردی دانشگاه خوارزمی ورودی بهمن ماه ۸۹ هستم
  من جزء ورودی های کنکوری نیستم ما در واقع جزء ورودی های قدیمی هستیم که با کلی دردسر و بدبختی قبول شدیم زمانی که تنها برخی از دانشگاه ها دانشجوی دکتری می گرفتن آن هم ۲ سالی یک بار.
  حالا چرا باید نوبت به ما که رسید پژوهانه دکتری را قطع کنید
  بخدا من متاهل هستم و کلی روی این پول برنامه ریزی کرده بودم کلی بدهی دارم من و امثال من چه خاکی باید به سرمان بریزیم
  این واقعا منصفانه نیست که ما چوب دانشجویان ورودی کنکوری را بخوریم که همه دانشگاه ها دانشجو می گیرند چه آن دانشگاه استاد داشته باشد چه نداشته باشد

  لطفا یه تجدید نظری روی این تصمیمتان کنید
  لااقل به ما که آخرین ورودی های قبل از کنکوری شدن دکتری هستیم پژوهانه را بدید

  موفق باشید

 11. مریم گفت:

  حقوقی که میگفتن میخوان به دانشجوهای دکترای وزارت علوم بدن اینه؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱
  واقعا دستتون درد نکنه!!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. meysam گفت:

  الان دارن فکر میکنن کلی از بار مشکلات دانشجویان را حل کردن
  پژوهانه بلاعوض رو نگیریم بیایم وام بگیریم. بعد از فارغ التحصیلی چطوری طی ۳ سال با این بیکاری باید قسطهاش رو بپردازیم. چرا این قدر بین وزارت بهداشت و وزارت علوم تفاوت هست!؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.