خانه » برگزیده » ضرورت اصلاح آیین نامه اعضای هیات علمی درخصوص عضو وابسته

ضرورت اصلاح آیین نامه اعضای هیات علمی درخصوص عضو وابسته

پیشنهادات کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی کشور در اصلاح مفادی از آیین نامه اعضای هیات علمی مرتبط با کارمندان به وزیر علوم ارائه شد.

آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…

لعیا میزبان، رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ضرورت بازنگری آئین نامه‌های استخدامی وزارت علوم گفت: پیشنهاد اصلاح آئین نامه اعضای هیأت علمی در خصوص احقاق حقوق کارمندان واجد شرایطی که در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی و کارگاه‌های رشته‌های هنری به عنوان مدرسین عملی و کاربردی دانشجویان، مشغول تدریس و کارآموزی بوده ولی از حق و حقوق مناسبی برخوردار نبودند، برای دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری ارسال شد.

وی ادامه داد: این کارمندان علیرغم داشتن عنوان کارشناسان آموزشی یا پژوهشی یا مدرس کاربردی و تجربی و علمی و هنری و یا نخبگان بدون تحصیلات دانشگاهی به صورت استاد تجربی در خدمت دانشگاه‌ها هستند ولی از حق و حقوق مناسب و تسهیلات و امتیازی برخوردار نیستند.

متن برخی از پیشنهادات ارائه شده به وزیر علوم جهت اصلاحات برخی از مفاد آئین نامه اعضای هیئت علمی مرتبط با کارمندان به شرح زیر است:

«در تبصره ۱ ماده ۱۹ مصوب اعضای هیئت علمی

۱-۱۹ عضو وابسته: به فرد برجسته علمی اطلاق می‌گردد که در چارچوب ضوابط و مقررات این آئین نامه به منظور انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت معین انتخاب و در مؤسسه بدون ایجاد هر گونه رابطه استخدامی جدید (موضوع بندهای ۱۱ و ۱۲ این ماده) به کار گرفته می‌شود. به کارگیری عضو وابسته وضعیت استخدامی جدید تلقی نمی‌گردد.

اصلاحات پیشنهادی در تبصره ۱ ماده ۱۹:

عضو وابسته: کارمندان دارای مدارک دکتری و یا کارشناسی ارشد شاغل در پست‌های سازمانی که در واحدهای خاص (آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، امور هنری و …) دانشگاه به آموزش کاربردی و یا تدریس عملی مشغول می‌باشند و همچنین سایر افراد برجسته علمی که در چارچوب ضوابط و مقررات این آئین نامه به منظور انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت معین انتخاب و بدون ایجاد هر گونه رابطه استخدامی جدید به کار گرفته می‌شوند اطلاق می‌شود.

ماده ۵ تبصره ۳ مصوب آئین نامه اعضای هیئت علمی:

۳-۵( تبصره ۳ ماده ۵) خبرگان بدون مدرک دانشگاهی با احراز شرایط لازم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول بند (۱) این ماده مستثنی می‌باشند.

پیشنهادی:

۵-۳) خبرگان بدون مدرک دانشگاهی و یا کارمندان مدرس در کارگاه‌های تخصصی، امور هنری، آزمایشگاه ها… با احراز شرایط لازم در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول تبصره ۱ ماده ۵ مستثنی هستند.

ماده ۸ مصوب آئین نامه اعضای هیأت علمی:

ماده ۸: بکارگیری و استخدام اشخاص ذیل با رعایت شرایط اختصاصی ورود به خدمت مندرج در آئین نامه، مشروط به احراز توانایی انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و لازم به تشخیص شورای آموزشی و پژوهشی مؤسسه حسب مورد، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

۸- ۱ – جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان؛

۸- ۲ – نخبگان دارای مدرک تحصیلی و با بدون مدرک دانشگاهی (تجربی)؛

۸ – ۳ – اتباع خارجی

۸-۴- کارمندان دارای مدرک تحصیلی دکتری و (کارشناسی ارشد در رشته‌های هنری)

تبصره ۲ ماده ۱۰ مصوب اعضای هیأت علمی:

۲-۱۰: تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط مؤسسه به عضویت هیأت علمی رسمی آزمایشی منحصراً با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر «۵۰» سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتوانند حداقل «۱۰» سال در وضعیت هیأت علمی خدمت کند پس از اعلام نیز گروه آموزشی / پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی و موافقت رئیس / هیأت رئیسه مؤسسه در چارچوب مفاد این آئین نامه و مشروط به دارا بودن حداقل «۶۰» درصد امتیازات لازم برای ارتقا به مرتبه دانشیاری از آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی با تأیید هیأت ممیزه و تصویب هیأت امنای ذیربط بلامانع است.

پیشنهادی:

۲-۱۰ ) تبصره ۲ – ماده ۱۰) تبدیل وضعیت کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی واجد شرایط عضویت در هیأت علمی مؤسسه که به عنوان عضو در مؤسسه اشتغال به کار دارند به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی مؤسسه، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتوانند حداقل ده سال در وضعیت هیأت علمی خدمت نمایند، در چارچوب ضوابط و مقررات این آئین نامه و بدون الزام به رعایت بند «م» ماده «۴» این آئین نامه، پس از موافقت رئیس مؤسسه و با مقام مجاز از طرف وی بلامانع می‌باشد.

ماده ۳۳ مصوب آئین نامه اعضای هیأت علمی:

ماده ۳۳: مؤسسه می‌تواند از خدمات دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیأت علمی که صلاحیت مدرسی آنان در یکی از رشته‌های تحصیلی به تأیید کمیته‌ای مرکب از نماینده رئیس مؤسسه و معاون آموزشی دانشکده پیشنهاد دهنده و مدیر گروه آموزشی ذیربط رسیده باشد، به عنوان «مدرس» به منظور تدریس در ازای پرداخت حق التدریس بر اساس ضابطه مقرر در ماده «۶۳» این آئین نامه استفاده

پیشنهادی:

ماده ۳۳- مؤسسه می‌تواند از خدمات کارمندان و یا دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر عضو هیأت علمی که صلاحیت مدرسی آنان در یکی از رشته‌های تحصیلی به تأیید کمیته‌ای مرکب از نماینده رئیس مؤسسه و معاون آموزشی پیشنهاد دهنده و مدیر گروه آموزشی ذیربط رسیده باشد، به عنوان «مدرس» به منظور تدریس در ازای پرداخت حق التدریس بر اساس ضابطه مقرر این آئین نامه استفاده نماید.

ماده ۵۷ مصوب آئین نامه اعضای هیأت علمی:

به اعضای تمام وقت مؤسسه، فوق العاده ویژه پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می‌باشد.

پیشنهادی:

ماده ۵۷: به اعضای تمام وقت مؤسسه و کارمندان شاغل در مؤسسه که به عنوان عضو وابسته در تدریس علمی و کاربردی در (آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، امور هنری و… و.) به عنوان یاوران اعضای هیئت علمی خدمت می‌کنند، فوق العاده ویژه همسان با مربی آموزشی پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه فوق العاده مذکور به شرح زیر می‌باشد.

پیوست شماره شش مصوب آئین نامه اعضای هیئت علمی:

دستورالعمل به کارگیری عضو وابسته در مؤسسه موضوع ماده ۱۱۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسه

ماده ۱: عضو وابسته افراد برجسته علمی می‌باشند که به درخواست دانشکده / پژوهشکده / مؤسسه یا تصویب هیئت اجرایی جذب مؤسسه وحکم رئیس مؤسسه برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان عضو وابسته انتخاب و به کارگرفته می‌شوند.

پیشنهادی:

ماده ۱ پیوست ۶ دستورالعمل عضو وابسته

عضو وابسته کارمندان واجد شرایط دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد (در رشته‌های هنری) و یا نخبگان بدون مدرک تحصیلی و یا افراد برجسته علمی می‌باشند که پس از تصویب هیئت اجرایی جذب مؤسسه و ابلاغ انشایی رئیس مؤسسه برای انجام وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان عضو وابسته انتخاب و به کارگرفته می‌شوند.

ماده ۲ دستورالعمل مصوب عضو وابسته:

ماده ۲- شرایط عمومی عضو وابسته به شرح ذیل می‌باشد:

۲-۱- اعلام نیاز واحد مربوط

۲-۲- داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی

۲-۳- ارتباط تخصصی فرد با زمینه‌های علمی مورد نیاز واحد متقاضی

تبصره- اخذ موافقت و مجوزهای لازم از محل خدمت اولیه به عهده «عضو وابسته» می‌باشد.

پیشنهادی:

ماده ۲- شرایط عمومی عضو وابسته به شرح زیراست:

۲-۱- اعلام نیاز واحد مربوط

۲-۲- داشتن مدرک تحصیلی دکتری و در برخی از دانشگاه‌ها برای رشته‌های خاص هنری داشتن کارشناسی ارشد و در کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مؤسسه خبرگان بدون تحصیلات دانشگاهی

۲-۳- ارتباط تخصصی و تجربی کارمند واجد شرایط و یا فرد با زمینه‌های علمی مورد نیاز واحد متقاضی

مصوب:

تبصره ۵ ماده ۳ دستورالعمل شماره ۶ عضو وابسته:

محققان برجسته غیر هیئت علمی که دارای تألیفات، انتشارات و سوابق علمی مورد تأیید هیئت اجرایی جذب مؤسسه می‌باشند، می‌توانند به عنوان «عضو وابسته» مؤسسه پذیرفته شوند.

پیشنهادی:

محققان و مدرسان شاغل در آزمایشگاه‌ها و یا کارگاه‌های فنی و هنری که دارای سوابق تدریس علمی و کاربردی و یا دارای تألیفات و انتشارات و وبینارهای تخصصی و یا دارای سوابق علمی مورد تأیید هیئت اجرایی جذب مؤسسه می‌باشند، می‌توانند به عنوان عضو وابسته مؤسسه پذیرفته شوند.

ماده ۶ مصوب دستورالعمل عضو وابسته:

ماده ۶: عضو وابسته از مزایای ذیل برخوردار است:

۶-۱- استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه براساس ضوابط و مقررات مربوط

۲-۶- استفاده از پاداش چاپ مقالات بین المللی براساس ضوابط و مقررات مربوط

۳-۶- دریافت حق التدریس معادل اعضای هیئت علمی هم رتبه خود (در خارج از مؤسسه)

پیشنهادی:

ماده ۶: عضو وابسته از مزایای ذیل برخوردار است:

۴-۶- استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی پژوهانه براساس ضوابط و مقررات مربوط

۵-۶- استفاده از پاداش چاپ مقالات بین المللی براساس ضوابط و مقررات مربوط

۶-۶- دریافت حق التدریس معادل اعضای هیئت علمی هم رتبه خود

۶-۷- در صورت حضور مازاد بر ۴۰ ساعت موظفی، برخورداری از میزان حضور معادل اعضای هیئت علمی هم رتبه خود در مؤسسه»

همچنین ببینید

شرط تبدیل وضعیت هیات علمی دانشگاه‌ ها

رتبه‌ بندی دانشگاه‌ ها از نظر جذب هیات علمی

رییس مرکز جذب هیات علمی از دستور وزیر علوم برای طراحی شاخصی برای جذب اعضای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *