همه ی نوشته ها در: جذب هیئت علمی وزارت علوم

بیشترین تعداد اولویت جذب هیأت علمی در چهاردهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به دانشگاه تهران اختصاص دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان …

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: بورسیه دانشگاه های داخل کشور فقط به دانشجویان دکتری مناطق محروم اعطاء می شود. مجتبی صدیقی درگفتگو با خبرگزاری مهر، درباره بورسیه داخل و برنامه سازمان امور دانشجویان برای …

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.