همه ی نوشته ها در: جذب هیئت علمی وزارت علوم

بر اساس آخرین تصمیمات هیأت عالی جذب، مقرر شد سنوات متقاضیان استخدام پیمانی از تاریخ تکمیل و تأیید پرونده توسط هیأت اجرایی جذب مبنای محاسبه باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه  ۱۵۹ هیئت عالی …

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه «کیفی‌سازی آموزش» سیاست اصلی دانشگاه است، از طرح جدید دانشگاه برای اعطای بورسیه مشترک خبر داد. دکتر محمود نیلی احمدآبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در مورد پیشنهاد …

اعضای هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در حال حاضر ۴۵ نفر می‌باشند که به گفته‌ رئیس این پژوهشگاه جذب بیشتر اعضا در دستور کار است. به گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، …