خانه » جذب هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان » آغاز فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت ۱۴۰۱

آغاز فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت ۱۴۰۱

نوزدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…

زمان ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت ۱۴۰۱

به گزارش وب سایت هیات علمی، ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری می‌باشد. مهلت ثبت نام الکترونیکی تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ می باشد. جهت ثبت نام لازم است به سایت jazb.aac.behdasht.gov.ir مراجعه نمایید.

شرایط شرکت در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی
ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

ج) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزائی

ه) عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان

و) انجام خدمت وظیفه عمومی، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره نظام وظیفه (ویژه آقایان)

ز) تایید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاه ها و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرایط اختصاصی جذب هیات علمی وزارت بهداشت

١- دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته های بالینی و دانشنامه دکترای تخصصی (Ph.D) و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه

٢- حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند ۳۵ سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵ سال است.

تبصره ۲-۱) مستخدمین کشوری با مدرک کارشناسی ارشد به استثنای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی اتاق عمل و تکنولوژی گردش خون و هوشبری نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند.

تبصره ۲-۲) در مورد ایثارگران مشمول بند پ ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه شامل فرزندان و همسران شهدا ، جانبازان ۱۵٪ و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران آزادگان، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵٪ و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکترای مورد تائید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند از شرایط سنی مذکور معاف می باشند.

تبصره ۲-۳) سن سایر متقاضیان و موارد خاص با تایید هیات اجرایی جذب در هیات مرکزی جذب قابل بررسی خواهد بود.

٣- داوطلبانی که بیش از ۱۵ سال سنوات خدمت در استخدام کشوری را دارند واجد شرایط شرکت در فراخوان نمی باشند.

تبصره: موارد خاص که بیش از ۱۵ سال سنوات خدمت دارند با تایید هیات اجرایی جذب در هیات مرکزی جذب قابل بررسی خواهد بود.

۴- شرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع می باشد.

تبصره: چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون Ph.D یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.

۵- شرکت متعهدین خدمت به دانشگاه‌ها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی در آزمون فراخوان دانشگاه‌ها بلامانع است. شرکت در فراخوان (متعهدین خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی می گذرانند در فراخوان سایر دانشگاه‌ها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت کتبی موسسه مبداء ممکن خواهد بود).

تبصره ۵-۱) دانش آموختگان مقاطع صرفا دکترای تخصصی (Ph.D) و کارشناس ارشد جهت شرکت در فراخوان نیاز به شروع تعهدات در دانشگاه‌ها ندارند.

تبصره ۵-۲) متقاضیان کارشناس ارشد و Ph.D که بنا به نیاز دانشگاه بصورت کتبی، تعهدات خود را بصورت غیر هیئت علمی می گذرانند نیز می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند و در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت امحل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه‌ها شرکت نمایند.

تبصره ۵-۳) شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت (۲۶ ماه) میسر می باشد. بدیهی است جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت پایان خدمت خواهد بود.

تبصره ۵-۴) متخصصین متعهد خدمت درمانی صرفا در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند و در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد در فراخوان سایر دانشگاه‌ها نیز می توانند شرکت نمایند.

لازم به ذکر است چنانچه کمتر از ۶ ماه به پایان تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آنان در فراخوان علیرغم نداشتن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت متبوع در فراخوان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بلامانع می باشد.

تبصره ۵-۵) متخصصین متعهد خدمت درمانی که از سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانمها جهت پذیرش در دوره تخصصی استفاده کرده باشند، صرفا در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک درمان و آموزش و یا معاونت آموزشی وزارت متبوع می توانند در فراخوان شرکت نمایند.

تبصره ۵-۶) متخصصین دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی که بصورت درمانی یا هیات علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند می توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت نمایند، و در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه‌ها شرکت نمایند. تبصره ۵ -۷) دارندگان مدرک قبولی دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی میگذرانند صرفاً می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمایند. این متقاضیان پس از شروع تعهدات می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند. همچنین تنها در صورت باقی ماندن حداکثر ۶ ماه به پایان تعهدات (فوق تخصص) و با موافقت کتبی دانشگاه محل خدمت محل تعهد می توانند در فراخـوان سایر دانشگاه‌ها نیز شرکت نمایند.

۶- عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع میباشد.

۷- بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند جهت شرکت در فراخوان ۴ انتخـاب داشته باشند که می بایست دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآینـد پذیرش هیات علمی دانشگاه‌ها دارای اولویت می باشند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمایند.

۸- ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکترای مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت میباشند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند در اولویت استخدام قرار دارند.

۹- متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند.

۱۰- اعضای هیات علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور نمی توانند در فراخوان شرکت نمایند.

۱۱- متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخـوان آن دانشگاه شرکت نمایند، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت نمایند.

۱۲- متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند.

تبصره ۱۲-۱) در مواردی که اعلام نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمیم گیری در مورد بررسی پرونده ها با مدرک تخصصی (در صورت عدم مراجعه متقاضی با مدرک دوره فلوشیپ اعلام شده) بر عهده هیئت مرکزی جذب خواهد بود. تبصره ۱۲-۲)چنانچه اعلام نیاز تخصص بالینی (دانشنامه تخصصی) قید شده باشد تصمیم گیری در خصوص بررسی پرونده متقاضیان با مدرک دوره فلوشیپ بر عهده هیات مرکزی خواهد بود.

– دانش آموختگان رشته‌های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش‌های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهند شد.

– دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا – طب ورزشی – طب کار – پزشکی اجتماعی و طب سالمندی فاصله پس از فراغت از تحصیل می توانند در فراخوان شرکت نمایند.

– دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارایه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی می توانند در فراخوان شرکت نمایند.

– چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می گردد.

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، لیکن داوطلب فقط می تواند یکی از دانشگاه‌ها را دانشگاه مادر (تهران – ایران – شهید بهشتی – شیراز- اصفهان – تبریز – مشهد – کرمان و اهواز ) انتخاب نماید.

تبصره: از بین اولویت‌های انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیئت مرکزی جذب تائید کرده است و متقاضی مکلف است در اولین محلی که هیئت مرکزی جذب تائید می نماید به خدمت مشغول شود.

رشته های فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت ۱۴۰۱

استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها:

۱- منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب خواهد بود.

٢- منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاه‌های ذیربط خواهد بود.

۳- استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت می باشد.

۴- متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاری به صورت پرستاری مستقر در بالین جذب می شوند به استناد آیین نامه پرستاری مستقر در بالین تا ۵ سال بعد از پیمانی شدن حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند.

برای مشاهده رشته های فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت ۱۴۰۱ کلیک کنید.

همچنین ببینید

فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت

فراخوان جذب هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۳

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس به منظور جذب اعضای هیات علمی در قالب تعهد …

یک دیدگاه

  1. سلام من پایان اذر ماه دفاع میکنم میتونم شرکت کنم!؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *