خانه » جذب هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان » تعیین نحوه امتیازدهی به متقاضیان هیات علمی پژوهشی علوم پزشکی

تعیین نحوه امتیازدهی به متقاضیان هیات علمی پژوهشی علوم پزشکی

جزئیات امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیات علمی پژوهشی دانشگاه ها برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت اعلام شد.

آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت به زودی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آغاز می شود.

با توجه به اینکه از این فراخوان به بعد با تقسیم بندی بخش های مربوطه فرم کارگروه بررسی صلاحیت هیات علمی، مستندات هر بخش بصورت اختصاصی در بسته مربوطه بررسی خواهد شد، لذا نهایت دقت در بارگزاری اطلاعات و مستندات در بخش مربوطه انجام شود.

لذا مقتضی است جهت بارگزاری مستندات متقاضیان هیات علمی آموزشی براساس فرم (پیوست ۱) و متقاضیان هیات علمی پژوهشی براساس فرم ( پیوست ۲) اقدام کنند.

فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیأت علمی پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

موضوع حداکثر امتیاز بند نحوه امتیاز دهی (حداکثر امتیاز هر مورد) مستندات لازم
توانایی پژوهش ۵۲ امتیاز ۱-۱ طرح نامه پژوهش
۱-۱-۱ کیفیت تنظیم (۳)
۲-۱-۱ نوآوری (۲)
۳-۱-۱ موضوع یا مساله محور بودن (۲)
۴-۱-۱ میزان ارتباط با مسائل راهبردی موسسه پژوهشی (۳)
۲-۱-۱ کیفیت ارائه و دفاع از طرح نامه (۳)
ارائه طرحنامه
۲-۱ توانمندی های مقدماتی علمی
۱-۲-۱ آشنایی با استانداردها و ابزارهای موجود در حوزه تخصصی و شناخت مراکز پژوهشی مرتبط داخلی و بین المللی (۴)
۲-۲-۱ شناخت و توان استفاده از نرم افزارهای تخصصی، فضای مجازی و بانک های اطلاعاتی (۳)
۳-۲-۱ شناخت اولویت های پژوهشی ملی در حوزه دانش تخصصی و ارائه ایده های پژوهشی (۴)
احراز در مصاحبه
۳-۱ آشنایی و تسلط به زبان های علمی
۱-۳-۱ تسلط به زبان های رایج در مجامع علمی یا داشتن گواهی آزمون های مربوطه (۳)
۲-۳-۱ ارزیابی مستقیم مهارت های خواندن ، درک مطلب، تکلم و نوشتن به زبان های مزبور (۴)
با ارائه گواهی معتبر
۴-۱ شناخت منابع اصلی حوزه دانشی (۳) احراز در مصاحبه
۵-۱ آشنایی با روش تحقیق در حوزه تخصصی (۲) احراز در مصاحبه
۶-۱ همکاری با مراکز پژوهشی ملی و بین المللی همسو (۳) ارائه گواهی معتبر
۱- ۷ جذب گرنت در دوره دانشجویی یا پست داک (۱۰) ارائه مستندات
۱- ۸ رعایت اخلاق در پژوهش (۱۰) ارائه مستندات
توانایی کارگروهی در پژوهش ۶ امتیاز ۱-۲ روحیه کار گروهی
۲-۲ تعداد همکاران در فعالیت های پژوهشی که فرد مجری آن بوده است (۳)
۱-۲-۲ دو نفر (۱)
۲-۲-۲ بیشتر از دونفر (۲)
احراز در مصاحبه
طرح های پژوهشی ۴۰ امتیاز ۳-۱ مجری طرح ملی پژوهشی (۱۰)
۳-۲ همکار اصلی طرح ملی پژوهشی (۵)
۳-۳ مجری طرح پژوهشی (۵)
۴-۳ همکار اصلی طرح پژوهشی (۲)
۵-۳ میزان ارتباط طرح های متقاضی با جامعه و صنعت (۳)
-گزارش طرح پژوهشی
-تاییدیه کارفرما
-ارائه گواهی حسن انجام کار
-ارزیابی در جلسه مصاحبه
میزان ارتباط متقاضی با جامعه و صنعت ۴۰ امتیاز ۴-۱ حضور در صنایع، کارخانجات و بخش خصوصی همسو (۱۰)
۴-۲ تأسیس یا مشارکت و حضور در شرکت های دانش بنیان (۱۰)
۴-۳ ارائه و اجرای طرح در راستای مشکلات اساسی کشور در حوزه دانشی (۲۰)
سوابق تحصیلی ۳۵ امتیاز ۵-۱ معدل کارشناسی
۵-۱-۱: ۱۶ تا ۱۸ امتیاز ۰.۵
۵-۱-۲: ۱۸.۰۱ تا ۱۹ امتیاز ۱
۵-۱-۳: ۱۹.۰۱ تا ۲۰ امتیاز ۱.۵
ارائه مدارک
۵-۲ معدل کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای
۵-۲-۱: ۱۷ تا ۱۸ امتیاز ۱
۵-۲-۲: ۱۸.۰۱ تا ۱۹ امتیاز ۱.۵
۵-۲-۳: ۱۹.۰۱ تا ۲۰ امتیاز ۲
۵-۲-۴: پایان نامه از ۱۹ تا ۲۰ یا درجه عالی امتیاز ۱
ارائه مدارک
۵-۲ معدل دکتری یا دکتری تخصصی بالینی پزشکی
۵-۲-۱: ۱۷ تا ۱۸ امتیاز ۱
۵-۲-۲: ۱۸.۰۱ تا ۱۹ امتیاز ۱.۵
۵-۲-۳: ۱۹.۰۱ تا ۲۰ امتیاز ۲
۵-۲-۴: رساله از ۱۹ تا ۲۰ یا درجه عالی امتیاز ۱
ارائه مدارک
۵-۴ کیفیت دانشگاه آخرین مقطع تحصیلی (۲) مطابق با بخشنامه معاونت آموزشی وزارت عتف در خصوص سطح بندی موسسات
۵-۵ کیفیت دانشگاه سایر مقاطع تحصیلی (۲) مطابق با بخشنامه معاونت آموزشی وزارت عتف در خصوص سطح بندی موسسات
۵-۶ تحصیلات حوزوی برای رشته های مرتبط/ تبصره: امتیاز فوق منحصرا برای افرادی است که علاوه بر مدرک دکتری دانشگاهی حداقل دارای گواهی اتمام تحصیلات حوزوی پایه ۱۰ باشند (سطح سه و چهار) (۲)
۵-۷ گذراندن دوره پست داک (۵)
ارائه گواهی معتبر
اخذ جوایز و رتبه ها ۲۹ امتیاز ۱-۶ جشنواره های دانشگاهی، ملی و بین المللی مرتبط با رشته متقاضی
۱-۱-۶ جشنواره های بین المللی (از قبیل خوارزمی، فارابی، رازی، مخترعان و مبتکران، فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر و…) (۴)
۲-۱-۶ جشنواره های ملی و دانشگاهی (مانند مطهری، ابن سینا، ابوریحان، شیخ بهایی و…) (۳)
۳-۱-۶ سایر جشنواره های پژوهشی داخلی ملی (۲)
۴-۱-۶ موارد دیگر( شامل تقدیر و تشویق، جوایز ملی و بین المللی ) (۳)
ارائه گواهی معتبر
۶-۲ مدال آوران مسابقات و المپیادهای علمی (۲) گواهی معتبر مرتبط
۶-۳ رتبه اول در زمان دانش آموختگی از مقطع کارشناسی (۲) با تایید موسسه مربوطه
۶-۴ رتبه اول در زمان دانش آموختگی از مقطع کارشناسی ارشد (۱) با تایید موسسه مربوطه
۶-۵ رتبه اول در زمان دانش آموختگی از مقطع دکتری (۱) با تایید موسسه مربوطه
۶-۶ دانشجوی نمونه کشوری (۲) با تایید موسسه مربوطه
۶-۷ دارندگان رتبه های اول تا دهم در کنکور سراسری (۵) ارائه گواهی از سازمان سنجش
۶-۸ دارندگان رتبه های اول تا سوم در آزمون سراسری ارشد (۲) ارائه گواهی از سازمان سنجش
۶-۹ دارندگان رتبه های اول تا سوم در آزمون دکتری (۲) ارائه گواهی از سازمان سنجش
عضویت ها ۱۲ امتیاز ۱-۷ بنیاد ملی نخبگان (۳)
۲-۷ دفاتر استعداهای درخشان (۲)
۳-۷ دبیر علمی یا عضویت در کمیته های علمی کنفرانسها و همایش های معتبر (۲)
۴-۷ داوری در مجلات معتبر مورد تایید وزارتین (۲)
۵-۷ عضویت در انجمن های علمی مرتبط با رشته متقاضی:
۱-۵-۷ انجمن های علمی دانشجویی (۱)
۲-۵-۷ انجمن های علمی ملی و بین المللی (۲)
ارائه گواهی از ذی صلاح
مقالات این بند سقف امتیاز ندارد ۸-۱ مقالات علمی پژوهشی بین المللی ISI و سایر نمایه های معتبر
۸-۲ مقالات علمی پژوهشی داخلی و ISC
۸-۳ مقالات علمی ترویجی
۸-۴ سایر مقالات تخصصی
۸-۵ ارائه مقالات کامل در کنگره داخلی
۸-۶ چکیده مقالات چاپ شده در کنگره داخلی
۸-۷ ارائه مقالات کامل در کنگره بین المللی
۸-۸ چکیده مقالات چاپ شده در کنگره بین المللی
امتیاز های مطابق آیین نامه ارتقاء

ارائه مدارک لازم

تصنیف، تالیف و ترجمه کتاب در زمینه تخصصی فرد این بند سقف امتیاز ندارد ۹-۱ تولید اثر بدیع هنری با تایید مرجع ذیربط
۹-۲ تالیف کتاب تصنیفی و مرجع
۹-۳ تالیف کتاب (انتشارات معتبر خارجی و انتشارات دانشگاهی، پژوهشی در دستگاه های اجرایی ذی ربط
۹-۴ تالیف کتاب ( انتشارات غیر دانشگاهی)
۹-۵ مشارکت در تالیف مجموعه کتاب هایی همانند دائره المعارف
۹-۶ تالیف کتاب در رشته غیر مرتبط با تخصص نویسنده
۹-۷ تدوین کتاب چاپی بعنوان منبع آموزشی
۹-۸ ویرایش علمی کتاب
۹-۹ تالیف بخشی از کتاب
۹-۱۰ تجدید چاپ کتاب تالیفی در صورتی که حداقل به میزان ۲۰ درصد در محتوای آن اصلاح یا اضافه صورت پذیرفته باشد
۹-۱۱ ترجمه کتاب تخصصی
۹-۱۲ ترجمه بخشی از کتاب
امتیاز های مطابق آیین نامه ارتقاء

ارائه مدارک لازم

سایر فعالیت های علمی ۲۰ امتیاز ۱۰-۱ فرصت های مطالعاتی خارج از کشور (۲)
۱۰-۲ سفرهای علمی خارجی ( شرکت در نمایشگاه های تخصصی، بازدید های علمی و…) (۱)
۱۰-۳ مشاوره علمی و تخصصی به بخش های خصوصی و دولتی (۴)
۱۰-۴ گواهی شرکت کارگاه های روش تدریس، روش تحقیق و کارگاه های علمی و تخصصی: (۲)
۱۰-۴-۱ گواهی ملی و بین المللی شرکت و عضویت در EDC امتیاز (۰.۵)
۱۰-۴-۲ گواهی ملی و بین المللی شرکت و عضویت در EDO امتیاز (۰.۵)
۱۰-۵ سابقه حداقل یک سال پسا دکترا در حوزه علمی مرتبط در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی (۴)
۱۰-۶ داوری کتاب، مقاله و طرح پژوهشی (۶)
ارائه مدارک مثبته
طراحی و ارائه بسته و کارگاه های آموزشی ۶ امتیاز ۱۱-۱ تهیه مواد آموزشی شامل پوسترهای اموزشی، راهنمای یادگیری و یا نرم افزار آموزشی (۲)
۱۱-۲ طراحی و ارائه کارگاه های علمی و تخصصی (۴)
ارائه مواد تولید شده
ارائه گواهی معتبر
فعالیت های فناوری این بند سقف امتیاز ندارد ۱۲-۱ ثبت اختراع داخلی یا ایده با تاییدیه علمی (حداکثر ۴)
۱۲-۲ ثبت اختراع جهانی مطابق استانداردهای us pattent و euro patent (حداکثر ۶)
۱۲-۳ تجاری سازی فناوری با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا سایر مراجع ذی صلاح (حداکثر ۱۵)
۱۲-۴ دستیابی و فروش دانش فنی با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا سایر مراجع ذی صلاح (حداکثر ۱۵)
گواهی از مرجع ذی صلاح

ملاک بررسی و ارزیابی کلیه مستندات داوطلبان صرفاً اطلاعاتی است که در سامانه بارگزاری شده است لذا مجدداً به کلیه داوطلبان تاکید می شود کلیه مستندات هر بند ، در محل اشاره شده بارگزاری شود.

در مورد مقالات صرفاً صفحه اول مقالات که شامل عنوان مقاله، مشخصات مجله، سال نشر، ترتیب نویسندگان وخلاصه مقالات بارگزاری گردد. لذا از بارگزاری کل متن مقالات خودداری شود، این موضوع در مورد کتب (صفحه اول کتاب شامل شناسنامه کتاب، جلدکتاب، و تصویر جلد کتاب) نیز صادق است.

همچنین ببینید

تمدید فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت ۱۴۰۱

مهلت شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت ۱۴۰۱ تا ۱۱ آذر تمدید شد‌.آخرین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *