خانه » اخبار دوره دکتری » پرداخت حقوق به پژوهشگران دکتری با رویکرد نیاز محوری

پرداخت حقوق به پژوهشگران دکتری با رویکرد نیاز محوری

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: در راستای اجرایی کردن سیاست فعالیت های پژوهشی با رویکرد نیاز محوری بنا داریم به پژوهشگران دوره دکتری روزانه دولتی حقوق پرداخت کنیم.

آخرین اخبار جذب هیات علمی و اساتید دانشگاه ها در کانال تلگرامی هیات علمی و یا پیج اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد…

رضا نقی زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به سیاست های راهبردی ۹ گانه حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: بحث گسترش، تقویت و ماموریت گرا شدن نهادهای پژوهشی و انجمن های علمی، انجام فعالیت های پژوهشی با رویکرد نیاز محوری از جمله سیاست های مهم حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم به شمار می رود.

وی افزود: همچنین توجه به حوزه های مطالعات بنیادی در علوم پایه و علوم انسانی، ارتباط با جامعه و صنعت، توسعه زیر ساخت های فناوری و امکانات مورد نیاز جهت توسعه کسب و کارهای کارآفرین و دانش بنیان در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و بحث فرهنگ پژوهش و جامعه محوری از دیگر سیاست های حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم است.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از راه اندازی پنجره واحد خدمات پژوهشی، فناوری و نوآوری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی اشاره کرد و گفت: در برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد یکی از مسائل جدی نحوه پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران، فناوران، نخبگان و یا نهادهای حقوقی مثل دانشگاه های، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و پارک های علم و فناوری برای انجام امور پژوهش و فناوری است که در این راستا به زودی این پنجره واحد شروع به کار خواهد کرد.

نقی زاده خاطرنشان کرد: برای این کار در گذشته سامانه های متعدد و درگاه های مختلفی برای پاسخگویی داشتیم اما براساس برنامه راهبردی که در سال جاری پیش بینی شده، بنا داریم یک پنجره واحد خدمات پژوهش و فناوری وزارت علوم راه اندازی کنیم که به زودی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: از این پس هر یک از اعضای جامعه علمی کشور که با وزارت علوم با هر ماهیتی کاری داشته باشد در سامانه و از طریق همین پنجره واحد می تواند نیازهای خود را مطرح کند.

وی با اشاره به برنامه دیگر این معاونت برای اجرایی کردن سیاست انجام فعالیت های پژوهشی با رویکرد نیاز محوری گفت: در همین راستا بنا داریم به پژوهشگران دوره دکتری روزانه دولتی که تمام وقت در دانشگاه حضور دارند، حقوق بدهیم که منبع پرداخت این حقوق از محل قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت، قرارداد اساتید با صندوق های توسعه علمی عمومی، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها از محل حق السهم از درآمدهای شرکت های دانش بنیان و فناور و حمایت های مالی غیر دولتی همچون وقف خواهد بود.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: در سال جاری برای شروع این اقدام با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده که البته هنوز تخصیص داده نشده است و امیدواریم با تخصیص بودجه مذکور نسبت به اعلام فراخوان و آغاز این برنامه مهم ملی اقدام کنیم.

نقی زاده اظهار امیدواری کرد با اجرایی کردن این طرح بتوانیم نهضت تحول در ماموریت گرایی و نیازمحوری جامعه علمی در دوره تحصیلات تکمیلی را آغاز کنیم.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم یکی دیگر از برنامه های معاونت پژوهشی وزارت علوم را تعریف ساز و کاری جدید برای توسعه پارک ها و مراکز رشد به خصوص راه اندازی پارک های علم و فناوری در دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: هدف این است که از این طریق مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان در حوزه فناوری و کارآفرینی دانشگاه را در یک بازه زمانی ۴ ساله به ۳ برابر شرایط فعلی ارتقا دهیم.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: در راستای اجرایی کردن سیاست فعالیت های پژوهشی با رویکرد نیاز محوری بنا داریم به پژوهشگران دوره دکتری روزانه دولتی حقوق پرداخت کنیم.

رضا نقی زاده گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست های راهبردی ۹ گانه حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: بحث گسترش، تقویت و ماموریت گرا شدن نهادهای پژوهشی و انجمن های علمی، انجام فعالیت های پژوهشی با رویکرد نیاز محوری از جمله سیاست های مهم حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم به شمار می رود.

وی افزود: همچنین توجه به حوزه های مطالعات بنیادی در علوم پایه و علوم انسانی، ارتباط با جامعه و صنعت، توسعه زیر ساخت های فناوری و امکانات مورد نیاز جهت توسعه کسب و کارهای کارآفرین و دانش بنیان در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و بحث فرهنگ پژوهش و جامعه محوری از دیگر سیاست های حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم است.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از راه اندازی پنجره واحد خدمات پژوهشی، فناوری و نوآوری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی اشاره کرد و گفت: در برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد یکی از مسائل جدی نحوه پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران، فناوران، نخبگان و یا نهادهای حقوقی مثل دانشگاه های، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و پارک های علم و فناوری برای انجام امور پژوهش و فناوری است که در این راستا به زودی این پنجره واحد شروع به کار خواهد کرد.

نقی زاده خاطرنشان کرد: برای این کار در گذشته سامانه های متعدد و درگاه های مختلفی برای پاسخگویی داشتیم اما براساس برنامه راهبردی که در سال جاری پیش بینی شده، بنا داریم یک پنجره واحد خدمات پژوهش و فناوری وزارت علوم راه اندازی کنیم که به زودی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: از این پس هر یک از اعضای جامعه علمی کشور که با وزارت علوم با هر ماهیتی کاری داشته باشد در سامانه و از طریق همین پنجره واحد می تواند نیازهای خود را مطرح کند.

وی با اشاره به برنامه دیگر این معاونت برای اجرایی کردن سیاست انجام فعالیت های پژوهشی با رویکرد نیاز محوری گفت: در همین راستا بنا داریم به پژوهشگران دوره دکتری روزانه دولتی که تمام وقت در دانشگاه حضور دارند، حقوق بدهیم که منبع پرداخت این حقوق از محل قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت، قرارداد اساتید با صندوق های توسعه علمی عمومی، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها از محل حق السهم از درآمدهای شرکت های دانش بنیان و فناور و حمایت های مالی غیر دولتی همچون وقف خواهد بود.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: در سال جاری برای شروع این اقدام با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده که البته هنوز تخصیص داده نشده است و امیدواریم با تخصیص بودجه مذکور نسبت به اعلام فراخوان و آغاز این برنامه مهم ملی اقدام کنیم.

نقی زاده اظهار امیدواری کرد با اجرایی کردن این طرح بتوانیم نهضت تحول در ماموریت گرایی و نیازمحوری جامعه علمی در دوره تحصیلات تکمیلی را آغاز کنیم.

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم یکی دیگر از برنامه های معاونت پژوهشی وزارت علوم را تعریف ساز و کاری جدید برای توسعه پارک ها و مراکز رشد به خصوص راه اندازی پارک های علم و فناوری در دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: هدف این است که از این طریق مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان در حوزه فناوری و کارآفرینی دانشگاه را در یک بازه زمانی ۴ ساله به ۳ برابر شرایط فعلی ارتقا دهیم.

همچنین ببینید

تحصیل بیش از ۱۵۰هزار دانشجوی دکتری در دانشگاه ها

وزیر علوم گفت: بیش از ۱۵۰ هزار دانشجوی دکترای شاغل به تحصیل در کشور وجود …

یک دیدگاه

  1. یکی از دانشجویان دکتری واقعا توضیح بده چرا دارید دکترا میخونید؟ بنده ۱۰ سال پیش دکترا قبول شدم و ۳ سال در پروسه جذب دانشگاه گیر کردم. زمانی که مدرک دکترا واقعا ارزش داشت (سال ۹۵ و ماقبل). واقعا هدفتون چیه؟ جذب در دانشگاه که کاملا منتفیه و عملا از سال ۱۴۰۰ ببعد جذب نداریم. کار در بیرون یا صنعت هم نیاز به مدرک دکترا نداره. هر کی که توانایی علمی داشته باشه موفقه و مدرک در شرکتهای خصوصی یا صنعت مهم نیست.

پاسخ دادن به رامین لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *