وب سایت هیات علمی به عنوان نخستین سایت تخصصی اخبار جذب هیات علمی دانشگاه ها  به دنبال آن است که آخرین اخبار و قوانین جذب هیأت علمی و نیز فرصت های جذب را به اطلاع علاقه مندان این عرصه برسانیم.

مثل همیشه نظرات شما راهگشای ما خواهد بود.