خانه » جذب هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان » اعلام ظرفیت جدید برای جذب فارغ التحصیلان فوق تخصصی پزشکی در هیأت علمی

اعلام ظرفیت جدید برای جذب فارغ التحصیلان فوق تخصصی پزشکی در هیأت علمی

مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت به منظور رفع نیازهای ضروری دانشگاه های علوم پزشکی، ظرفیت جدید برای فارغ التحصیلان جهت انجام تعهد خدمات قانونی اعلام و فرصت تکمیل فرم را تا ۱۸ آبان ماه ۹۷ تمدید کرد.

به گزارش مهر، مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت اعلام کرد به منظور رفع نیازهای ضروری دانشگاه های علوم پزشکی، ظرفیت جدید برای فارغ التحصیلان رشته های فوق تخصصی پزشکی جهت انجام تعهد خدمات قانونی به صورت آموزشی اعلام شده است.

فارغ التحصیلان مقطع فوق تخصصی سال ۹۷ می توانند بر اساس سهمیه های اعلام شده از سوی مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت نسبت به انتخاب محل خدمت خود اقدام کنند.

دانش آموختگان باید به منظور تسهیل در امر تعیین محل و توزیع نیروهای فوق تخصصی مشمول خدمات قانونی نسبت به ارائه فرم تکمیل شده حداکثر تا ۱۸ آبان ۹۷ از طریق پست الکترونیکی Foghe.takhasos۹۷@gmail.com اقدام کنند.

همچنین کسانی که پیش از این انتخاب محل خود را انجام داده اند می توانند تا ۱۸ آبان ۹۷ نسبت به ویرایش انتخاب خود با توجه به رشته ها و دانشگاه های جدید اقدام کنند.

فرم انتخاب محل خدمت باید براساس جداول مربوطه به طور کامل و به ترتیب اولویت تکمیل و ارسال شود. درج تمام دانشگاه های اعلام شده مرتبط با رشته تحصیلی مربوطه در فرم انتخاب محل الزامی است. در غیر اینصورت کمیسیون جایابی فوق متخصصان نسبت به تعیین محل تعهدات رأسا اقدام خواهد کرد.

مراکز انتخابی باید قطعاً از سهمیه های اعلام شده باشد. موارد مندرج در فرم انتخاب محل که در جدول موجود نباشند مشمول کسب امتیاز این بخش نبوده و مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

درج نام و نام خانوادگی بر روی فرم محل انتخاب الزامی است و کادر «توضیحات» در فرم انتخابی جهت درج تذکرات لازم توسط دانش آموخته درخصوص انتخاب محل است.

فرم تکمیل شده توسط دانش آموخته (به صورت کاملاً خوانا و بدون خط خوردگی و خدشه) باید تا قبل از ۱۸ آبان ۹۷ به آدرس پست الکترونیکی اعلام شده ارسال شود. فرم هایی که پس از این تاریخ ارسال شود، بررسی نخواهند شد و کمیسیون جایابی نسبت به تعیین محل در این خصوص بر اساس ضوابط اقدام خواهد کرد.

نفرات اول رشته هایی که با علامت ستاره مشخص شده است علاوه بر سهمیه های مندرج در جداول اعلام پذیرش، مجاز به انتخاب سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور (در صورت ارائه اعلام نیاز از آن دانشگاه) نیز هستند.

دانش آموختگان متعهد خدمت که دارای اسناد محضری خاص هستند (مستخدمین سازمانها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور) مشمول الزام تکمیل فرم نبوده  و نامبردگان بر اساس اسناد فوق الذکر به محل تعهد تعیین شده معرفی می شوند.

جدول رشته ها و دانشگاه های علوم پزشکی دارای ظرفیت محل انتخاب فارغ التحصیلان

رشته تحصیلی دانشگاه های دارای سهمیه
مراقبتهای ویژه* اصفهان، گیلان، کرمان، کردستان، کرمانشاه، شهرکرد، سبزوار، دزفول، جهرم، بوشهر، بابل، ایلام، اهواز، اردبیل، اراک، بیرجند، زابل، قم، لرستان، یاسوج، بهبهان، همدان، یزد
گوارش بالغین* اراک، اردبیل، ارومیه، اهواز، بم، جهرم، جیرفت، زابل، زنجان، شهرکرد، فسا، قم، کرمانشاه، کردستان، کرمان،  گلستان، گیلان، مازندران، همدان، یاسوج، ایرانشهر، ساوه، گراش، لارستان، نیشابور، ایران، تبریز، مشهد
خون و سرطان بالغین* اراک، اردبیل، رفسنجان، قم، گلستان، مازندران، همدان، مشهد، فسا، مراغه، ساوه، یاسوج، کردستان، کاشان، ایلام، شهرکرد، شاهرود، سمنان، بیرجند، بندرعباس، اهواز، آبادان، زابل، کرمان، دزفول، بجنورد، نیشابور، ایرانشهر
ایمونولوژی و آلرژی بالغین زاهدان، لرستان، کرمانشاه، سمنان، اراک، بم، بوشهر، قم، یاسوج، مازندران
نفرولوژی بالغین* جهرم، همدان، کاشان، کرمانشاه، شاهرود، دزفول، بیرجند، اراک، آبادان، ارومیه، ایلام، یاسوج
جراحی عروق مشهد، کردستان، شیراز، بندرعباس، اصفهان
جراحی توراکس بوشهر، بیرجند، کردستان
روماتولوژی بالغین* اهواز، رفسنجان، زاهدان، لرستان، اراک، ارومیه، بجنورد، بم، سبزوار، کرمانشاه، کردستان، همدان، یاسوج، کرمان، نیشابور
جراحی قلب و عروق کرمانشاه، اصفهان، سبزوار، دزفول
بیماری های ریه* اراک، اهواز، ایلام، بوشهر، رفسنجان، قم، همدان، کاشان، بیرجند، ارومیه، بابل، بجنورد، بندرعباس، زنجان، شاهرود، کردستان، یاسوج
جراحی پلاستیک* اردبیل، بندرعباس، بیرجند، جیرفت، دزفول(۱ نفر درمانی ۱ نفر آموزشی)، سمنان، شهرکرد (۲ نفر)، گلستان، لرستان، مازندران، همدان، یزد، بهبهان، مشهد، ایرانشهر
غدد بالغین* اراک، رفسنجان، زاهدان، زنجان، قم، کرمان، قزوین، گلستان، همدان، فسا، آبادان، ارومیه، شاهرود، کرمانشاه، مراغه، اردبیل، البرز، بم، ایلام، جیرفت، بم، زابل، بندرعباس، سبزوار، جیرفت، شهرکرد، دزفول، سمنان، شهرکرد، مازندران، لرستان، کردستان، ارومیه، ایرانشهر، زابل
بیماریهای قلب و عروق اراک، ایلام، بیرجند، جیرفت، شهرکرد، مازندران
جراحی کودکان بندرعباس، بوشهر، کاشان
عفونی کودکان بوشهر، جهرم، سبزوار، ایلام، بیرجند، ایرانشهر، مشهد
غدد کودکان بوشهر، جهرم، سبزوار، سمنان، یاسوج، دزفول
روانپزشکی کودکان بندرعباس، اهواز، قزوین، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، کاشان، کردستان
روماتولوژی کودکان بابل، قم، کردستان
گوارش کودکان بندرعباس، جهرم، کرمانشاه، کرمان، لرستان، اراک، دزفول
خون و سرطان اطفال سمنان، بجنورد، سبزوار، کرمان، ایلام، بوشهر، بیرجند
ریه کودکان قم، کرمان، تبریز، اصفهان، همدان، لرستان، گلستان، سمنان، زنجان
کلیه کودکان سمنان، شهرکرد، کاشان، یاسوج، کرمان، اردبیل، بیرجند، اهواز
نوزادان* اهواز، بم، بندرعباس، جهرم، سمنان، شهرکرد، کردستان، همدان، یاسوج، ایرانشهر، اراک، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، بیرجند، جیرفت، رفسنجان، فسا، کاشان، گلستان، گناباد، لرستان، تربت حیدریه، شوشتر، ساوه، مراغه، نیشابور، گراش و لارستان
قلب کودکان اهواز، جهرم، آبادان، سبزوار، بم، بندرعباس، کاشان، مازندران، زاهدان
اعصاب کودکان* زنجان، قم، بوشهر، شهرکرد، لرستان، بابل، یاسوج، آبادان، کردستان، ایلام، اردبیل

فهرست دانشگاه های علوم پزشکی اضافه شده بر اساس رشته تحصیلی

رشته ریه بالغین خون و سرطان کودکان ریه کودکان غدد بالغین
دانشگاه لرستان یزد قزوین، یزد یزد، تربت حیدریه، زاهدان
رشته گوارش بالغین غدد کودکان خون و سرطان بالغین جراحی پلاستیک و ترمیمی
دانشگاه زاهدان قم کرمانشاه گیلان، زاهدان
کد خبر
بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (اولین امتیاز را شما بدهید)
Loading...

همچنین ببینید

زمان فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت 98

جذب هزار عضو هیئت علمی جدید علوم پزشکی در سال ۹۸

معاون آموزشی وزارت بهداشت از دریافت مجوز جذب هزار هیئت علمی و افزایش ۷۵ درصدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *