کانال تلگرم اخبار هیات علمی

پس از اعلام قبولی به داوطلبان بورسیه وزارت علوم و ارایه تعهدهای مالی داوطلبان به این وزارتخانه و ابلاغ حکم اولیه، با تغییر مدیرکل بورس ورق برگشت و اعلام شد که پذیرفته‌شدگان باید برای …

پس از اعلام قبولی داوطلبان بورسیه وزارت علوم و ارائه تعهدهای مالی داوطلبان به این وزارتخانه و ابلاغ حکم اولیه، با تغییر مدیرکل بورس ورق برگشت و اعلام شد پذیرفته‌شدگان باید برای پذیرش مصاحبه …

مدیر کل بورس وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد : فقط مربیان رسمی (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی ) دانشگاه ها می توانند متقاضی بورس و مربیان پیمانی نمی توانند متقاضی ادامه تحصیل …

معاون مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آخرین مهلت متقاضیان برای تعیین اولویت ها را ۲۳ بهمن ماه عنوان کرد و افزود: متقاضیان می توانند تا ۲۳ بهمن ماه هم …