همه ی نوشته ها در: جذب هیئت علمی وزارت علوم

ثبت‌نام در ششمین فراخوان سراسری جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، فرایند ثبت ‌نام در ششمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها آغاز شد و تا ۱۰اسفندماه ادامه دارد. …

رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، گفت: ششمین فراخوان سراسری جذب نیمه متمرکز اعضای هیأت علمی و بورس تحصیلی دانشگاه‌ها از ۲۰ بهمن ماه آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی با …

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت: تاکنون تعداد ۹۹ دانشگاه دولتی و غیردولتی نیازهای خود را برای جذب هیئت علمی در فراخوان بهمن‌ماه اعلام کرده‌اند.

جداول جدیدترین فراخوان جذب هیأت علمی برای متقاضیان استادی در دانشگاههای کشور منتشر شد که بر اساس آن دانشگاههای پرطرفدار و کم طرفدار برای متقاضیان استادی اعلام شد به گزارش خبرنگار مهر، پر متقاضی …