همه ی نوشته ها در: جذب هیئت علمی وزارت علوم

فرصت اعلام نیاز دانشگاه‌ها در فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ۹۴ وزارت علوم، امروز شنبه ۳ بهمن ماه به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام و بارگزاری نیاز دانشگاه‌های دولتی درچهاردهمین فراخوان …

فرصت ثبت اعلام نیاز دانشگاه‌ها در چهاردهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی تا سوم بهمن ماه تمدید شد. به گزارش وب سایت هیأت علمی، ثبت نام و بارگزاری نیاز دانشگاه‌ها در چهاردهمین …

رییس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به تفویض اختیار بورسیه دانشجویان به دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه امیرکبیر معمولا از سهمیه بورسیه خود کم تر استفاده می کند. سید احمد معتمدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا، …

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی این دانشگاه با اعضای هیئت علمی اظهار کرد: تا پایان سال حدود ۱۰۰۰ عضو هیئت علمی فنی خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری …

حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای امسال تغییر نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مراسم طرح تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت …

جذب هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای از طریق فراخوان جذب وزارت علوم صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر شفیعی در مورد نحوه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای توضیح داد:‌جذب …