کانال تلگرم اخبار هیات علمی

اعلام شرایط و ضوابط بورس دکتری خارج از کشور ۹۴

شرایط و ضوابط اعطای بورس تحصیلی دوره دکتری تخصصی خـارج از کشور، برای تامین هیات علمی و متخصصان مورد نیاز مراکز آموزش عالی و پژوهشی و سایر دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بورسیه خارج از کشور در راستای اجرایی کردن بند «د» ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصـوص تامین نیروی انسانی متخصص، متعهد، فعال، اثرگذار و توانمند در زمینه های مختلف علمی، به ویژه در رشته های اولویت دار و مورد نیاز کشور، انجام می گیرد.

تعدادی از افراد واجد شرایط از بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و مربیان آموزشی و پژوهشی و کارشناسان دستگاههای اجرایی کشور واجد شـرایط را بـرای ادامـه تحصـیل در خـارج از کشور می توانند در این مرحله شرکت کنند. داوطلبان پس از پذیرش اولیه در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سـال ۱۳۹۴، بررسی وضعیت علمی و مصاحبه حضوری با رعایت موارد اعلام شده انتخاب می شوند.

شرایط اختصاصی داوطلبان ویژه بورس خارج از کشور:

حداقل میانگین (معدل) نمره های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۵ و ۱۷ تراز شده و دوره های کارشناسـی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ای ۱۷.

حداکثر سن داوطلب در زمان تقاضا ۳۰ سال.

تبصره ۱: حداکثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط زیر می تواند افزایش یابد:

الف) ایثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنـان) حداکثر ۳۳ سال.

ب) مربیان (رسمی، رسمی آزمایشی) عضو هیات علمی واجد شرایط: حداکثر ۳۳ سال.

نحوه پذیرش بورس و اعزام:

پذیرش اولیه در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۴ و اخذ بالاترین رتبه علمی و معرفی متقاضی بـه اداره کل بورس وزارت از طرف سازمان سنجش آموزش کشور.

تبصره ۱: داوطلبانی که در دوره روزانه مجاز به انتخاب رشته هستند، بدون توجه به اینکه در زمان ثبت نام بند مربـوط بـه رشته های تحصیلی بورس خارج از کشور (بند ۲۰ تقاضانامه ثبتنام اینترنتی) را علامتگذاری کرده و یا نکرده باشند، می توانند نسبت بـه اعلام علاقمندی خود برای شرکت در گزینش آن دسته از رشته های امتحانی که برای آنها در جدول مربوطه ظرفیت اعلام شده است، اعلام کنند.

اعلام علاقمندی داوطلبان به شرکت در گزینش رشته های بورس اعزام به خارج، در زمان تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی میسر خواهد بود.

تبصره ۲: در مرحله اول اسامی دو برابر ظرفیت از طرف سازمان سنجش آموزش کشور جهت انجام مراحل بعدی (مصاحبه) بـه اداره کل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام خواهند شد.

قبولی در مصاحبه علمی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج.

داشتن تایید هیأت مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم.

پذیرفته شدگان اعزام باید حداکثر تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۵، نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، اخذ اعلام نیاز از دانشگاهها، پذیرش مورد تایید شورای تخصصی اعزام، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند. بدیهی است پس از اتمام زمان مذکور، قبولی فرد (کان لم یکن) تلقی می شود.

تبصره ۲: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه MSRT=۵۵ و برای رشته های علوم انسانی و هنـر MSRT=۶۰ و یـا معـادل آن یا در آزمون های IELTS و TOLIMO و  TOEFL تعیین شده اسـت.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند. کشور مورد اعزام به تشخیص اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خواهد بود.

دانشگاه پذیرش دهنده، استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخلی (یکی از اعضای هیات علمـی دانشگاه محل خدمت مرتبط با تخصص پذیرفته شده) باید در شورای تخصصی اعزام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مـورد تایید قرار گیرند.

سپردن وثیقه که میزان آن با توجه به کشور محل تحصیل و بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می شود.  طبق قانون اصلاح ماده (۳) قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متاهل است.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد باید تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۴ فارغ التحصیل شوند.

سایر شرایط:

امکان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد.

اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط که محل خدمت آتی آنان در سایر دستگاه های اجرایی دولتـی و غیردولتـی است مشروط به تقبل ۱۰۰ درصد هزینه ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقتنامه رسمی از سایر دستگاههای اجرایی، بـا مطمـح نظـر قراردادن ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری میسر خواهد بود.

مسؤولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس (معدل) و اطلاعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلـف، پذیرش فرد، ابطال می شود. اعطای بورس تحصیلی و مزایای ناشی از آن صرفاً امتیاز اعطایی از سوی سازمان امور دانشجویان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود. تعیین گرایش در هر رشته دکتری، با نظر کمیته تخصصی اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

ردیف گروه های امتحانی کدرشته های امتحانی ظرفیت
۱ علوم انسانی علوم اقتصادی. علوم اجتماعی. مددکاری اجتماعی. حقوق بین الملل عمومی. حقوق خصوصی. مدیریت. علم اطلاعات و دانش شناسی. سنجش و اندازه گیری. روانشناسی. محیط زیست ـ برنامه ریزی. کارآفرینی. مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز. حقوق نفت و گاز. تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی ۲۱ نفر
۲ علوم پایه زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی.زمین شناسی آب شناسی . زمین شناسی زیست محیطی. زمین شناسی زیست محیطی. زمین شناسی اقتصادی. زمین شناسی تکتونیک. فیتوشیمی. زیست شناسی ـ سلولی و ملکولی. بیوشیمی. بیوفیزیک. زیست فناوری میکروبی. آمار . ریاضی کاربردی. فیزیک دریا. زیست شناسی دریا. علوم و فناوری نانو ـ نانوفیزیک. علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی. ریززیست فناوری. بیوانفورماتیک. علوم کامپیوتر. علوم شناختی. ۲۹ نفر
۳ فنی و مهندسی مهندسی برق ـ الکترونیک. مهندسی برق ـ مخابرات (میدان). مهندسی برق ـ مخابرات (سیستم). مهندسی برق ـ قدرت. مهندسی برق ـ کنترل. مهندسی برق ـ هوش و رباتیک. مهندسی عمران ـ زلزله. مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب. مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید. مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات. مهندسی مکانیک ـ دینامیک کنترل و ارتعاشات. مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی. مهندسی مکانیک ـ طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو. مهندسی مکانیک ـ قوای محرکه. مهندسی مکانیک ـ سازه و بدنه. مهندسی دریا. مهندسی هوافضا ـ جلوبرندگی. مهندسی محیط زیست ـ مواد زائد جامد. مهندسی محیط زیست ـ آلودگی هوا. مهندسی پزشکی ـ بیومتریال. مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی. مهندسی مواد و متالورژی. مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی. فناوری نانو ـ نانومواد. ناوری نانو ـ نانوالکتریک. مهندسی هسته ای ـ کاربردپرتوها. مهندسی سیستمهای انرژی. ۳۲ نفر
۴ کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست ـ آمایش محیط زیست. مهندسی مکانیک بیوسیستم. مهندسی منابع آب. بیوتکنولوژی کشاورزی. علوم و مهندسی آبخیزداری. کشاورزی هسته ای. ۸ نفر
۵ هنر مدیریت پروژه و ساخت. شهرسازی ـ برنامه ریزی طراحی و مدیریت.مرمت ـ مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی. مرمت ـ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ۴ نفر
۶ زبان آموزش زبان روسی. آموزش زبان آلمانی. آموزش زبان انگلیسی ۶ نفر

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “اعلام شرایط و ضوابط بورس دکتری خارج از کشور ۹۴”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.