خانه » جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی » جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در رشته های ژئومرفولوژی، جغرافیا شهری و روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی توریسم

جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در رشته های ژئومرفولوژی، جغرافیا شهری و روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی توریسم

ادانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های جغرافیا طبیعی گرایش ژئومرفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا، برنامه ریزی توریسم در واحد های زیر اقدام به جذب هیات علمی می نماید.

ح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
جغرافیا – طبیعی گرایش ژئومرفولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دکترا واحد تهران مرکزی ۴
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وروستایی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد اسلامشهر ۷۸
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وروستایی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد اسلامشهر ۷۹
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۱۸۹
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دکترا واحد شیروان ۱۵
جغرافیا-برنامه ریزی توریسم ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دکترا واحد زاهدان ۵
جغرافیا-برنامه ریزی توریسم ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات همدان ۱۳
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد علوم و تحقیقات یزد ۱۷
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات یزد ۱۸

همچنین ببینید

برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد تا نیمه اول دی‌ ماه

آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تا نیمه اول دی‌ماه برگزار خواهد شد، نمره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *